PAUL MITCHELL

Vi arbetar enbart med Paul Mitchell produkter.

EN PAUL MITCHELL SALONG

Salong Tiger är en Paul Mitchell salong där vi enbart arbetar med deras produkter.
Paul Mitchells produkter har aldrig testats på djur och de arbetar aktivt med att förbättra produkter och förpackningar ur ett miljösynpunkt.
Se vår prislista
HÅRVÅRD
BLOMDAHL